گرامی داشت روز پزشک در بیمارستان (2/ شهریور/1399)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان و زایشگاه خیره جواد الائمه (ع) تقدیر و تشکر از همکاران پزشک بیمارستان در گرامی داشت روز پزشک انجام شد. 
بنابر این گزارش به جهت تقارن این روز با ایام سوگواری محرم و محدودیت های ناشی از اپیدمی کرونا، از برگزاری مراسم جمعی بزرگداشت روز پزشک صرف نظر شده و ریاست، مدیریت، مسئول فنی، مترون و مدیر امورعمومی بیمارستان با حضور در  بخش ها و واحدها از همکاران محترم پزشک تقدیر به عمل آوردند. 
در این مراسم کارت پستال حاوی تقدیر هیات مدیره، ریاست و مدیریت بیمارستان تقدیم پزشکان شد.