روز میلاد امام حسن مجتبی(ع)(28فروردین 1401)

 باحضورحاج اقا سخاوتی وحاج اقا ازغدی عزیز و بزرگواروجناب اقای دکتر صالح مقدم مدیر پرستاری دانشگاه
وسرکار خانم سمیعی وهمچنین جناب اقای گچپزان رییس نظام پرستاری و جناب اقای مومنی ازپیشکسوتان
این عرصه که با دانش و تجربه خودنویدبخش ارتقای پرستاری در روز میلاد امام حسن مجتبی (ع) ازجوار
بارگاه حضرت رضا علیه السلام بهترین عیدی رادراین روز مبارک رقم زد.