دعوت به همکاری

بيمارستان و زايشگاه جوادالائمه (ع) جهت تکميل کادر تخصصي خود از رشته هاي زير دعوت به همکاري مينمايد.
 1- کارشناس ارشد پرستاري (گرايش مديريت ) ( جنسیت : خانم )
2- کارشناس پرستاري ( جنسیت : خانم )
 3- کارشناس هوشبري ( جنسیت : خانم )
 4- کارشناس اتاق عمل ( جنسیت : خانم )
 5- کارشتاس مدارک پزشکي ( جنسیت : خانم/آقا )
 6- کارشناس اعتبار بخشي و بهبود کيفيت ( جنسیت : خانم )
 7- کارشناس تغذيه ( جنسیت : خانم/آقا )
جهت ثبت نام روی لینک زیر کلیک نمایید.
ثبت نام