سونوگرافی

در این بخش انواع مختلف سونوگرافی و نیز سونوگرافی داپلر رنگی انجام می شود..
ساعت پذیرش در تمامی روزهای هفته (به جز ایام تعطیل) از ساعت9/30 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 19
جهت هماهنگی با شماره 33682348-051 داخلی 51 تماس حاصل فرمایید.

مسئول فنی : دکتر سید حسین فقیه سبزواری