مراجعه کننده گرامی با آرزوی سلامتی برای شما و کلیه بیماران،پرسشنامه فوق به منظور سنجش میزان رضایت شما ازخدمات ارائه شده در بیمارستان جوادالائمه (ع) تهیه گردیده است. خواهشمند است به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما نیز درافزایش سطح کیفی خدمات سهیم باشید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم. مسئول حقوق گیرنده خدمت

نوع نظرسنجی را انتخاب نمایید.

1 -  فرد تکمیل کننده فرم *

بیمار
همراه بیمار

2 -  تاریخ بستری *

3 -  جنسیت

مرد
زن

4 -  سن

5 -  وضعیت تاهل

متاهل
مجرد

6 -  میزان تحصیلات

زیر دیپلم
دیپلم
تحصیلات دانشگاهی

7 -  برای حمل و نقل بیمار تسهیلات کافی (ویلچر، برانکارد و...) فراهم شده است؟

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

8 -  تختهای بیمارستان راحت و مطلوب می باشد؟

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

9 -  ملحفه و لباس بیمار به موقع تعویض میشود؟

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

10 -  بهداشت و نظافت قسمت های مختلف بیمارستان (اتاق، سرویس بهداشتی و...) رعایت شده است؟

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

11 -  در بخش ها آرامش کافی جهت استراحت وجود دارد؟

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

12 -  کیفیت غذای بیمارستان در حد مطلوب می باشد

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

13 -  نحوه سرو و بهداشت غذا مورد رضایت و مطلوب می باشد

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

14 -  آیا امکانات رفاهی برای همراهیان (غذا، صندلی، مکان مناسب برای انجام فرائض دینی و...) مورد مطلوب است

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

15 -  حریم خصوصی بیمار (بلخصوص در زمان انجام خدمات بالینی) رعایت می شود

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

16 -  مدیریت و مسئولین بیمارستان به بخش ها سرکشی می نمایند

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

17 -  مددکاری اجتماعی بیمارستان به مشکلات بیماران رسیدگی و توجه می نماید

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

18 -  هزینه های بیمارستان با توجه به خدمات ارائه شده مطلوب می باشد

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

19 -  در هنگام ترخیص کارها به سهولت و سرعت انجام می شود

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

20 -  پزشکان به توضیحات بیماران در حین معاینه و ویزیت دقت می نمایند

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

21 -  عکسبرداری و سونوگرافی با سهولت انجام می پذیرد

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

22 -  در زمان بستری و ترخیص آموزش های لازم توسط پزشک یا پرستار به بیمار و همراهی داده میشود

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

23 -  میزان رسیدگی پرستاران در ارائه خدمات مطلوب می باشد

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

24 -  آیا سرعت عمل کارکنان در مواقع نیاز به اقدامات پزشکی فوری، مناسب است

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

25 -  رفتار پزشکان با بیماران احترام آمیز است

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

26 -  رفتار پرستاران و ماما ها با بیماران احترام آمیز است

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

27 -  برخورد و راهنمایی پرسنل نگهبانی با بیماران خوب و محترمانه است

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

28 -  برخورد و راهنمایی پرسنل پذیرش (نوع بیمه، هزینه بستری، نوع اتاق و...) با بیمار و همراهی خوب و محترمانه است

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

29 -  رفتار کارکنان بیمارستان با بیماران احترام آمیز است

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

30 -  رعایت طرح انطباق (پرسنل مرد جهت بیماران مرد و پرسنل خانم جهت بیماران خانم) انجام می شود.

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

31 -  در صورت نیاز به درمان، مجددا به این بیمارستان مراجعه می نمایید

بله
خیر

32 -  چنانچه پیشنهاد و انتقادی دارید در این قسمت با شماره تماس(در صورت تمایل) ذکر فرمایید