گردش گری سلامت - IPD (International Patient Department)

به منظور سرعت و عملکرد پذیرش بیماران بین‌المللی در بیمارستان، واحد IPD از ابتدای پذیرش تا انتهای ترخیص همراه و همگام با بیماران اتباع انجام وظیفه نموده و راهنمایی های لازم را جهت تشخیص و درمان با مشورت پزشک و بیمار ارائه می دهد.

وظایف واحد IPD

تبیین و استقرار کلیه فرآیندهای مرتبط با بیماران بین‌الملل اعم از مراجعات سرپایی، پذیرش، بستری و ترخیص

هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعیین پزشک پذیرش دهنده

هماهنگی با واحد ترخیص جهت برآورد هزینه درمان

هماهنگی با واحد تکریم جهت چگونگی استقبال از بیمار و همراهیان وی

هماهنگی با شرکت تسهیل گر جهت پیگیری بیماران

تمامی خدماتی که به بیماران بین‌المللی ارائه می‌شود خارج از خدمت‌رسانی معمول بیمارستان و به صورت VIP است. جهت رفاه و آسایش حال بیماران و پیشرفت هرچه سریع تر امور مربوط به آنان مترجمان این قسمت برای ارائه خدمت به بیماران و همراهان حضور دارند بیمارستان جهت ارایه خدمات بهتر به بیماران بین الملل، اقدام به تجهیز چند اتاق با خدمات VIP نموده که خدماتی متفاوت از خدمات رایج در سایر قسمت های بیمارستان ارایه می نماید.

خدمات قابل ارائه به بیماران IPD

مراقبین بیماران بین الملل که مسلط به زبان خارجی می باشند.

سایت اینترنتی دپارتمان بیماران بین الملل: حاوی اطلاعات بیمارستان و تعرفه های درمانی بیماران بین الملل می باشد.

خدمات خارج از نوبت: ارائه خدمات در خارج از نوبت معمول جهت ارائه سریع تر و با کیفیت خدمات به بیماران پذیرش شده از طریق این واحد می باشد.

کارکرد واحد IPD

1) ارتباط با شرکت های ارجاع دهنده بیمار و تعامل براساس قرارداد معتبر

2) پاسخ گویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیل یا دریافت درخواست توسط وب سایت بیمارستان

3) انجام برآورد هزینه های تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار و یا شرکت ارجاع دهنده بیمار پیش از سفر

4) انجام هماهنگی با پزشک معالج و کلیه واحد های مسئول درمان بیمار (اعم از پذیرش، پاراکینک، اتاق عمل، بخش های بستری، ترخیص و …) جهت تسهیل فرایند تشخیص و درمان بیمار

نحوه پذیرش بیمار IPD

واحد IPD در بیمارستان، تمامی خدمات مربوط به پذیرش بیمار را انجام داده و علاوه بر خدمات بستری، راهنمایی های لازم جهت انواع خدمت کلینیک، پاراکلینیک و مشاوره در زمینه خدمات قابل ارائه و نیز امور مربوط به chek up را به بیماران خارجی و همراهان آن ها با شرایط ویژه در اسرع وقت ارائه می نماید.

اعضای واحد IPD بیمارستان عبارتند از:

1) دکتر محمدرضا واحدی جو - پزشک IPD و مسئول فنی بیمارستان

2) اکرم سلیمانی - مسئول IPD