برنامه هفتگی کلینیک بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع) کلینیک بیمارستان با پزشکان متخصص: اطفال، زنان و زایمان، جراحی، اورولوژی، داخلی، دیابت و همچنین کارشناس تغذیه با تعرفه خیریه به مراجعه کنندگان خدمت ارائه می نماید. 
برنامه زمانی کلینیک بیمارستان به شرح زیر است:

متخصص زنان - روزهای: 
شنبه (13 - 11) یکشنبه (13 - 11) دوشنبه (12 - 10) سه شنبه (12 - 11) چهارشنبه (13 - 9) پنج شنبه (12 - 10)
متخصص اطفال - روزهای:
شنبه (12 - 11) یکشنبه (12 - 11) دوشنبه (12 - 11) سه شنبه (12 - 11) چهارشنبه (12 - 11) پنج شنبه (12 - 11)
متخصص جراحی - روزهای:
شنبه (12 - 10) یکشنبه (12 - 10) دوشنبه (12 - 10) سه شنبه (12 - 10) چهارشنبه (12 - 10) پنج شنبه (12 - 10)
متخصص اورولوژی - روزهای: 
شنبه (11 - 9) دوشنبه (11 - 9) چهارشنبه (11 - 9)
متخصص دیابت - همه روزه.فقط صبح ها

متخصص داخلی - همه روه از ساعت 2 بعدظهر تا 8 شب

کارشناس تغذیه - روز:
سه شنبه (10 - 9)جهت دریافت نوبت به واحد پذیرش بیمارستان به نشانی: خیابان طبرسی - حدفاصل میدان طبرسی و چهار راه مقدم - بیمارستان و زایشگاه خیریه جوادالائمه (ع) مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های33680880 داخلی 251 تماس حاصل نمایید.